Đề án thành lập thành phố Thủ Đức

Đề án thành lập thành phố Thủ Đức

Đất nền
ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC(Trên cơ sở sắp xếp Quận 2, 9, Thủ Đức theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019 - 2021) GIỚI THIỆU CHUNG Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị loại đặc biệt, đông dân nhất cả nước; là đầu mối giao thông nối liền các tỉnh trong vùng Đông Nam bộ và Tây Nam bộ; là cửa ngõ giao thương quốc tế, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa - du lịch, giáo dục - khoa học kỹ thuật, y tế lớn của cả nước và khu vực. Thành phố có tổng diện tích tự nhiên là 2.095,39 km2 (209.539 ha), quy mô dân số 09 triệu người năm 2020 (thực tế có 10 triệu người…
Xem thêm