6 ưu đãi đặc biệt đối với Đặc Khu Kinh Tế

Home / Đặc khu Kinh tế / 6 ưu đãi đặc biệt đối với Đặc Khu Kinh Tế

6 ưu đãi đặc biệt đối với Đặc Khu Kinh Tế

Phú Quốc, Vân Đồn và Bắc Vân Phong chuẩn  bị trở thành đặc khu kinh tế, nhưng vấn để ở đây là phải có cơ chế ưu đãi cho tất cả các chính sách, trong đó có chính sách đặc thù về thuế sẵn sàng để 3 đặc khu cất cánh.

Dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt với hàng loạt các ưu đãi về thuế đã được trình chính phủ phê duyệt như: miễn tối đa 10 năm thuế thu nhập cá nhân, miễn thuế 4 năm và giảm 50% 9 năm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với dự án đầu tư.

Xem thêm: Những lợi ích vượt trội khi Phú Quốc lên đặc khu kinh tế

Dưới đây là 6 ưu đãi Đặc Khu Kinh Tế

Dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt: 6 ưu đãi Đặc Khu Kinh Tế gồm miễn tối đa 10 năm thuế TNCN, miễn thuế 4 năm và giảm 50% 9 năm thuế TNDN và những loại chính sách nổi bật khác

6-UU-DAI-DAC-BIET-DAC-KHU-KINH-TE

6-UU-DAI-DAC-BIET-DAC-KHU-KINH-TE

6-UU-DAI-DAC-BIET-DAC-KHU-KINH-TE

6-UU-DAI-DAC-BIET-DAC-KHU-KINH-TE

6-UU-DAI-DAC-BIET-DAC-KHU-KINH-TE

6-UU-DAI-DAC-BIET-DAC-KHU-KINH-TE

6-UU-DAI-DAC-BIET-DAC-KHU-KINH-TE

6-UU-DAI-DAC-BIET-DAC-KHU-KINH-TE

6-UU-DAI-DAC-BIET-DAC-KHU-KINH-TE

6-UU-DAI-DAC-BIET-DAC-KHU-KINH-TE

6-UU-DAI-DAC-BIET-DAC-KHU-KINH-TE

6-UU-DAI-DAC-BIET-DAC-KHU-KINH-TE

6-UU-DAI-DAC-BIET-DAC-KHU-KINH-TE

6-UU-DAI-DAC-BIET-DAC-KHU-KINH-TE

6-UU-DAI-DAC-BIET-DAC-KHU-KINH-TE

6-UU-DAI-DAC-BIET-DAC-KHU-KINH-TE

6-UU-DAI-DAC-BIET-DAC-KHU-KINH-TE

6-UU-DAI-DAC-BIET-DAC-KHU-KINH-TE

6-UU-DAI-DAC-BIET-DAC-KHU-KINH-TE

6-UU-DAI-DAC-BIET-DAC-KHU-KINH-TE

6-UU-DAI-DAC-BIET-DAC-KHU-KINH-TE

6-UU-DAI-DAC-BIET-DAC-KHU-KINH-TE

 

bi-kip-luon-dan-dau-bat-dong-san.5

Ông Huỳnh Ngọc Thanh – Chuyên gia phân tích thị trường và tư vấn đầu tư bất động sản

Đăng ký tư vấn đất nền Phú Quốc

và tham quan dự án Phú Quốc miễn phí

Hotline: 0944.885.881

HATALand.com

TANG-QUY-HOACH-63-TINH

error: Content is protected !!
Call Now Button